Over ons

Missie
Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed is een landelijk expertisecentrum voor herbestemming en een steunpunt voor eigenaren, gebruikers en overheden bij het behoud van religieus erfgoed.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed bestaat uit de volgende personen:

Mw. S.C.J.M. Pijnenborg (voorzitter)
Dhr. A.K.D. Boon (penningmeester)
Dhr. A. Welgraven (secretaris)
Dhr. P. Bouwman

Landelijke structuur
Het doel van de stichting is het ontwikkelen van een landelijke structuur die nodig is om het religieus erfgoed in Nederland te kunnen behouden voor huidige en toekomstige generaties, op een adequate en betekenisvolle manier. Om dit te realiseren is de stichting, samen met partner BOEi, een aantal herbestemmingsprojecten gestart.

Onderzoek
De stichting heeft in samenwerking met de provincies Brabant, Utrecht, Zeeland en Gelderland vijftien leegstaande kerken en kloosters onderzocht. Vier daarvan zijn geselecteerd als kansrijk voor herbestemming. Daarnaast zijn uit de haalbaarheidsstudies die de BHRE met BOEi gedaan heeft voor de provisies Noord Holland en Friesland ook kansrijke herbestmmingsprojecten geselecteerd. In samenwerking met overheden, ondernemers en fondsen wil de stichting deze objecten gaan herbestemmen zodat zij als inspirerende voorbeelden kunnen dienen voor projecten in heel Nederland.

Werkwijze
Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed heeft een pragmatische en ontwikkelingsgerichte werkwijze.

Vaak is de stichting de drijvende kracht achter een project, soms alleen adviseur, intermediair of fondsenwerver. Via partner BOEi ‘Kerk en Klooster’ kan de stichting de restauratie of herbestemming begeleiden en desgewenst als eigenaar of verhuurder optreden.

Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed:

• biedt specialistische kennis;
• brengt partijen bij elkaar;
• helpt met financiering;
• begeleid restauraties;
• zoekt partners bij neven- en herbestemmingen;
• neemt gebouwen waar nodig en gewens over (middels BOEi / Kerk en Klooster).

Werkplan en begroting BHRE 2021-2023

Reliwiki
BOEi heeft samen met Stichting BHRE het initiatief genomen om Reliwiki in de lucht te houden op het moment dat deze door vrijwilligers opgebouwde site door geldgebrek dreigde te verdwijnen. Reliwiki is de Nederlandse database over religieuze gebouwen.

Voor meer informatie zie www.reliwiki.nl