ANBI

Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed is een zogenaamde Algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Doelstelling
De Stichting zet zich in voor het ondersteunen van eigenaren, gebruikers en overheden in hun inspanningen om religieus erfgoed te behouden. Onder meer door kennis ter beschikking te stellen, door onroerend goed te verwerven en beheren en door de zichtbaarheid en toegankelijkheid van religieus erfgoed te verbeteren. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan en activiteiten van de Stichting

Werkplan en begroting BHRE 2021-2023

Bestuur
Het bestuur van Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed bestaat uit de volgende personen:

Mw. S.C.J.M. Pijnenborg (voorzitter)
Dhr. A.K.D. Boon (penningmeester)
Dhr. A. Welgraven (secretaris)
Dhr. A.L.M. Nelissen
Dhr. P. Bouwman

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt.

Financiële verantwoording

ANBI Formulier 2022

Jaarverslag St. BHRE 2022

Contactgegevens

Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed
Postbus 2641
3800  GD Amersfoort
Tel. 033 760 0660
info@bhre.nl
RSIN nummer                  817241565