Home

Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed is een organisatie die kennis, professionaliteit en financieringscapaciteit bundelt om religieus erfgoed in Nederland te behouden en van een passende, nieuwe (neven) bestemming te voorzien.

Naar verwachting zullen de komende jaren elke week twee kerken sluiten. Wat gebeurt er met kerken, kapellen, kloosters en synagogen die in onbruik raken?

Kerkgebouwen zijn vaak karakteristiek, beeldbepalend en staan op de mooiste plekken. Het zijn gewilde locaties voor publieksfuncties, bedrijven en zelfs voor bewoning en horeca. Vrijwel iedereen wil deze betekenisvolle gebouwen behouden.

Toch stranden veel herbestemmingsplannen voortijdig door veelvoorkomende problemen van religieus erfgoed: torenhoge onderhoudskosten en gecompliceerde restauraties, tegengestelde belangen en uiteenlopende verwachtingen. Voor het oplossen van deze problemen is Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed opgericht.