ANBI

Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed is een zgn. Algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Doelstelling
De stichting zet zich in voor het ondersteunen van eigenaren, gebruikers en overheden in hun inspanningen om religieus erfgoed te behouden. Onder meer door kennis ter beschikking te stellen, door onroerend goed te verwerven en beheren en door de zichtbaarheid en toegankelijkheid van religieus erfgoed te verbeteren. Geen winstoogmerk.

Beleidsplan en activiteiten van de stichting
In het beleidsplan wordt teruggeblikt op de in de periode 2011-2013 door de stichting uitgeoefende activiteiten en de behaalde resultaten. Daarnaast wordt beschreven op welke wijze het bestuur de doelstellingen van de stichting in 2014 en de verdere toekomst zal gaan realiseren.

Bestuur
Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit tenminste 3 personen.

Huidige bestuurders
voorzitter T.N.M. Schuijt
secretaris penningmeester A. Welgraven
algemeen bestuurslid P.G.J. Breukink
algemeen bestuurslid H.A. Doek

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt.

Financiële verantwoording
Download hier de jaarrekening 2016:
Balans en staat baten en lasten 2016 SBHRE (met toelichting)

Contactgegevens

Stichting Behoud en Herbestemming van Religieus Erfgoed
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort
Tel. 033 760 0660
info@bhre.nl
RSIN nummer                  817241565

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *